Ενδεικτικός τιμοκατάλογος

Πακέτα εργασιών

 • Φρεσκαρισμα από 2,5 € m2
  με υλικά
 • Ακρυλικά από 4,00 € m2
  με υλικά
 • Επι τοίχου από 3,00 € m2
  με υλικά
 • Πόρτες λαδομπογιά από 40,00 € m2
  με υλικά
 • Ακρυλικά από 4,00 € m2
  με υλικά
 • Θερμοπρόσοψη από 17,00 € m2
  χωρίς τα υλικά
 • Σπατουλαριστά από 6,60 € m2
  με υλικά
 • Γυψοσανίδα από 18,00 € m2
  με υλικά